למעסיק אסור לכפות על עובד את סוכן הביטוח, אך הוא רשאי לסייע לו להקטין את דמי הניהול /

מאת דן שפרינצק, יועץ פנסיוני, תצפית יעוץ והדרכה בע"מ

תאריך:25.3.18

 אתחיל מאמר זה בכדאיות צבירת הפנסיה לעובד עצמו, כשהוא עובר למקום עבודה חדש. – נושא שחשוב לו למעביד לדעת. בהמשך, יומלץ למעסיק, מה ראוי שיעשה בנדון.

 רבים הם העובדים הפונים לקריירה חדשה לאחר שעזבו מקום עבודה שבו עבדו במשך שנים רבות. חלקם כבר פרש לפנסיה, חלקם צברו זכויות פנסיה, אך לא החלו עדיין לקבלה, וחלקם צברו חיסכון לפנסיה אך לא צפויה להם פנסיה חודשית ראויה זולתי קצבת הביטוח הלאומי.
מבחינת הכדאיות הכלכלית מומלץ לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה מהותיקות שנולדו לפני 1995, להמשיך במקום עבודתם החדש את ביטוחם, אך אם הם מבוטחים ב"מבטחים", ב"נתיב", ב"הדסה", בקרן "בנין" או בקרן "חקלאים" אשר בחישוב המשכורת הקובעת בהן מעורבת גם "שיטת 3 השנים האחרונות" והמשכורת המבוטחת הצפויה להם במקום החדש קטנה מזו שהיתה מבוטחת בקרן פנסיה מבין הנ"ל, כדאי לו להקפיא את זכויותיו בקרן הותיקה (ויקבל ממנה פנסיה בעתיד), ולהתחיל בקרן פנסיה מסוג החדשות שנולדו בשנת 1995 או מאוחר יותר. 
אם הוא מבוטח בקרן פנסיה ותיקה אחרת – "מקפת", "ק.ג.מ.", " תשורה", "עתודות", "עמית",  כדאי לו בדרך כלל להמשיך בהן גם במקום העבודה החדש.
לכל האחרים כדאי להצטרף לקרן פנסיה מסוג החדשות. הן דומות מאד זו לזו מבחינת המבנה שלהן ומבחינת הכדאיות הכלכלית שלהן, אך תיתכן שונות גדולה ביניהן מבחינת גודל דמי הניהול: מותר להן לפי החוק לגבות דמי ניהול של עד  6% מהפרמיה (מהתשלום החודשי) ועוד 0.5% לשנה מהצבירה, אך כולן כמעט מסתפקות בפחות. ניתן להשיג בקלות דמי ניהול של 2% מהפרמיה ו-0.25% לשנה מהצבירה, ובמקרים רבים ניתן להשיג שיעורים קטנים יותר. אף ישנן 2 קרנות "ברירת מחדל" – מיטב דש והלמן אלדובי, שלוקחות דמי ניהול הרבה יותר קטנים, אך כדאי להתיעץ עם יועץ פנסיוני לפני שמצטרפים אליהן, עקב העבר שלהן בתשואות שהיו להן בהשקעות.

 רוב המעסיקים הגדולים (ו/או הועדים הגדולים) פעלו לקבל הצעות לדמי ניהול נמוכים, במסגרת תחרות שערכו בין קרנות הפנסיה. קיימים מעסיקים קטנים רבים שלא ערכו תחרויות כאלה. תחרות כזו היא בבחינת תרומה לעובד. מעסיק שמספר עובדיו עולה על אחד, יכול לפנות לקרנות פנסיה ולבקש מהן הצעה לדמי ניהול עבור עובדיו (וגם עבור עצמו), ואת התשובות של כולן יציג לפני העובדים. הוא לא צריך להמליץ על קרן פנסיה כלשהי, אך פנייתו אל קרנות הפנסיה והצגת תשובותיהן, עשויה להיות בעלת חשיבות עצומה לעובדים.

להלן פירוט ס"ה דמי הניהול שייגבו במרוצת 10 שנים ממשכורת בת 10,000 ₪ בחודש, כשהעובד והמעביד ישלמו יחדיו לקרן הפנסיה 20.83% מהמשכורת. רבית על דמי הניהול המצטברים 4.26% לשנה.

    שיעור מהפרמיה   הסכום  (בש"ח)  שיעור מהצבירה   הסכום (בש"ח)     סך הכל (בש"ח)  הערות

                       

   6%                18,080.              0.5%                   8,464                        26,544

   5%                15,146               0.4%                   6,875                             22,021

   4%                12,181               0.3%                   5,233                 17,416                                  

   3%                9,160                 0.25%                 4,416                        13,576

   2%                6,123                 0.2%                   3,577                        9,700

  1.31%            4,051                 0.01%                 182                           4233         מיטב דש

  1.49%            4,610               0.001%                18                                  4,628        הלמן אלדובי

 הערה: לא נכון לחבר מספר משורה אחת עם מספר בשורה אחרת, אלא רק שני מספרים בשורה אחת.(טור סך הכל)

 

 


« חזור