מבחר נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה -ספטמבר 2016

תאריך:30.6.17

 מאפיינים דמוגרפיים

אוכלוסיית בני 65 ומעלה:
בסוף שנת 2015 חיו בישראל 9.938 אלף תושבים בני 65 ומעלה שהם 11.1%מתושבי המדינה. קרוב למחציתם (כ-44% מעל לגיל 75).  
עם קום המדינה היוו בני ה-65 ומעלה 4% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה. מאז 1995, חלקם באוכלוסייה יציב (כ-10%).

על פי תחזיות האוכלוסייה, עד שנת 2035 יעלה חלקם ל14.6% ,והם ימנו כ-1.660 מיליון איש.

 תכונות העבודה של בני 65 ומעלה

 בשנת 2015 ,19.1% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (26.9% בקרב גברים ו-13%אחוז בקרב נשים).
המשתתפים בכוח העבודה יורד עם הגיל: בקבוצת הגיל 65-69 השתתפו בכוח העבודה 37.9%  (48.7% מהגברים   28.4% מהנשים) ואילו בגיל 70 + רק 9.2% השתתפו בכוח העבודה (14.3% מהגברים ו-5.4% מהנשים).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב יהודים בני 65 ומעלה היה גבוה יותר מזה של ערבים: 20.3% לעומת6.4% , בהתאמה.

שיעור התעסוקה בקרב בני 65 ומעלה היה 18.5%בשנת 2015 .26% בקרב גברים ו 12.6% בקרב נשים.

51.3% מבין המועסקים עובדים במשרה מלאה בדרך כלל (35 שעות בשבוע או יותר) ו-48.7% מהם עבדו במשרה חלקית.

 בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב בני 65 ומעלה יש קשר בין רמת ההשכלה לבין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה – ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך עולה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

בקרב בני 65 ומעלה שיעור ההשתתפות של בעלי השכלה של 0-4 שנות לימוד היה 2% , לעומת 31.4% בקרב בעלי השכלה של 16 שנות לימוד ויותר.

33.9% מהמועסקים בני 65 ומעלה עבדו כמנהלים או כבעלי משלחי יד אקדמי ו-25.1% עבדו כפועלים מקצועיים או בלתי מקצועיים. זאת בהשוואה ל-37.5% ול-21.5%, בהתאמה בכלל האוכלוסייה.


« חזור