השוואת נתוני "דרוש ניסיון" מול נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחזקים את הידיעה שהזמן הנדרש למבוגרים על מנת למצוא עבודה הוא גדול יותר מאשר לכלל האוכלוסיה

תאריך:28.4.17

 פרוייקט "דרוש ניסיון" מציג כאן את ההבדל במשך הזמן הנדרש לאדם מבוגר לחפש עבודה עד מציאת תפקיד, לעומת נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי כלל האוכלוסייה בישראל. מטרת הבדיקה שערכנו היא להציג באופן כמותי ומוחשי פן נוסף של הקושי בו נתקלים מבוגרים במציאת עבודה, אל מול החשיבות הידועה לתעסוקה בגיל המבוגר.

העובדה שלמבוגרים קשה יותר ונדרש  להם זמן רב יותר למצוא עבודה,  הינה טריוויאלית וידועה לכל (ולכן נחוצה פעילות "דרוש ניסיון"). במקרה שלנו מטרת הבדיקה היא לתת למידע הכללי מימד כמותי על בסיס נתונים מדודים.
הבדיקה מהווה אינדיקציה בלבד ואינה לוקחת בחשבון פרמטרים נוספים, אשר גם להם יש משמעות, כגון עבודה זמנית לעומת קבועה, חלקית לעומת משרה מלאה, איכות התפקיד וכדומה.
נתוני הלמ"ס נלקחו מתוך השנתון הסטטיסטי ומעודכנים לשנת 2015. נתוני האוכלוסייה המבוגרת של בני ובנות 60 פלוס נלקחו מתוך קובצי "דרוש ניסיון" של עמותת "והדרת" והמשרד לשוויון חברתי לשנת 2016.
קל לשער שלמבוגר קשה יותר למצוא עבודה, בעיקר עקב התופעה הידועה של גילנות ( אפלייה עקב גיל), אך חשוב לבדוק ולעדכן זאת בנתונים אמפיריים כדי לבחון את הנתונים עצמם אל מול מספר גורמים רלוונטיים.
הבדיקה נעשתה לפי שני פרמטרים לבחינת ההבדלים בין מבוגרים לאוכלוסייה הכללית:
•  כלל האוכלוסייה
•  נשים לעומת גברים
הממצאים: בגרף הבא מופיעים מספר השבועות מההרשמה לאתר דרוש ניסיון ועד להשמה, לעומת זמן חיפוש עבודה לפי הלמ"ס (חלוקת מספר ההשמות לפי שבועות בנתוני דרוש ניסיון הותאמה לחלוקה הקיימת בנתוני הלמ"ס).

 

 התמונה הנשקפת מן הנתונים מראה באופן כללי שמשך הזמן הלוקח למבוגר למצוא עבודה הינו בערך כפול מהנתון המקביל בקרב שאר האוכלוסייה. בערכים הגבוהים של משך זמן החיפוש (50 שבועות ואילך) הערכים מתלכדים למעשה באופן מלאכותי מתוך כך שמדובר במניין סופי של אוכלוסייה.

שיעור השמה מצטבר לפי שבועות - נשים:

 

 שיעור השמה לפי שבועות - גברים:

 

 התמונה של זמן חיפוש עבודה כפול בקרב מבוגרים לעומת שאר האוכלוסייה נשקפת באופן דומה גם בהפרדה של נשים וגברים בקרב מבוגרים לעומת האוכלוסייה הכללית.

ההבדלים העיקריים ניכרים בהפרש בין נשים וגברים בפרק הזמן של חיפוש עד מציאת עבודה בתוך 5 חודשים, בעיקר בקרב המבוגרים: מסתבר שאחוז הנשים שמצליחות למצוא עבודה במהלך 5 חודשים ראשונים גבוה בכמעט 50% משיעור הגברים שמצליחים למצוא עבודה בתקופה המקבילה.
בקרב האוכלוסייה הכללית, השמת גברים ונשים לאורך זמן דומה, עם יתרון קל לגברים לאורך כל הדרך.
לעומת זאת, בהשוואה בין גברים ונשים בגילאי 60 פלוס, ניכר יתרון של 40% למבוגרות לעומת מבוגרים במציאת תפקיד.

סיבות אפשריות ליתרון הנשי במציאת עבודה בגיל מבוגר, מתוך שיחה עם רכזות ההשמה של "דרוש ניסיון":
נשים מתאימות יותר לתפקידים מבוקשים (אדמיניסטרציה, חינוך, הנהלת חשבונות ועוד) נשים גמישות יותר ומוכנות לשינוי, מעסיקים רבים מעדיפים להעסיק נשים באופן כללי.

סיכום ומשמעויות:
למבוגרים נדרש זמן כפול למציאת עבודה לעומת שאר האוכלוסייה. בקרב המבוגרים, לנשים יש יתרון משמעותי לעומת גברים במהלך 5 החודשים הראשונים לחיפוש העבודה, אך עדיין רחוק (כפליים) מאחורי נשים באוכלוסייה הכללית.
אל מול המחקרים המציגים את חשיבות העבודה אצל מבוגרים בהקשרים רבים (אישיים, משפחתיים, חברתיים ולאומיים), ממצאים אלה מדגישים את הצורך בהקצאת משאבים להרחבת האפשרויות של האוכלוסייה המבוגרת למציאת עבודה מתאימה.

הסתייגויות:
נתוני ההשמה של מבוגרים, מתייחסים לכל אלה שזכו להשמה בשנת 2016. הנתון אינו מתייחס לרבים אחרים הרשומים כמחפשי עבודה ולא מצאו מקום תעסוקה. כך גם נתוני הלמ"ס, אך אלה מתייחסים לאוכלוסייה רחבה בהרבה, גם נומינלית וגם בשיעור מתוך כלל מחפשי העבודה.

 

 


« חזור