הידעת?

- על פי נתוני הלמ"ס, 34% מבני 65+ הם בעלי השכלה על תיכונית,
- 27% משתמשים במחשב.
- 35% מצהירים כי מצבם הבריאותי הוא טוב.

תחומי פעילות

והדרת תפעל בשלושה מישורים:

סיוע למבוגרים להשתלב חזרה בעולם התעסוקה. יצירת תשתית להעסקת בני 60+ ושיווקם ככוח עבודה כדאי. זאת באמצעות יצירת פלטפורמות חדשניות ועבודה עם מעסיקים במשק. 

  חקיקה לקידום זכויותיהם של אזרחים ותיקים יחד עם השדולה למען האדם המבוגר בכנסת. 

עידוד תחום ההתנדבות של אזרחים מבוגרים. בראש סדר העדיפויות יהיה פרויקט של התנדבות גמלאים במערכת החינוך.