הידעת?

תוחלת החיים בלידה בישראל היא בין הגבוהות בעולם בהשוואה למדינות מפותחות .תוחלת החיים בבריאות טובה – מספר השנים שאדם צפוי לחיות במצב בריאות תקין וללא מוגבלויות היא 72 לגברים ו-74 לנשים.
(שנתון סטטיסטי, קשישים בישראל – 2009)

צוות

ועד מנהל ומייסדים

אמיר הלוי - יו"ר
ישראל אליהו
  
פרופסור  יצחק בריק 
רינה מצליח
יורם בן זאב
מאיר אוזן 
אסי שריב
ראובן משכית 
 שוקי כץ 
פרופ' יוסי קטן ז"ל
פרופ' מוטקה שני 
ג'ני ברודסקי 

הנהלה מקצועית 
ריבי בלר - מנכ"ל 
נמרוד קמינסקי - מנהל פרוייקט תעסוקה 60+