הידעת?

כ- 742 אלף בני 65 ומעלה חיים במדינה ישראל – 10% מהאוכלוסייה – כ- 20% מתוך סך הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בכל הגילים הם בני 65 ומעלה

רקע

מטרות

לאפשר לכל זקן לפעול ככל יכולתו ורצונו, לבד ובצוותא, בכדי לייצר ערך כלכלי, חברתי ותרבותי משמעותי ברמה האישית והלאומית. להעצים את יכולותיו, ואת מעמדו בחברה ולשפר את איכות חייו, בריאותו הפיסית והנפשית. זאת, באמצעות פעילות אפקטיבית, השתתפות בפרוייקטים חברתיים וחינוכיים, הסברה, חקיקה ועוד. במקביל, נפעל בכל הנתיבים והאמצעים העומדים לרשותנו - להגנה על הזקן החלש .

תעסוקה – העמותה תפעל במגוון של אמצעים: החל מחקיקה וכלה בפעולות משותפות עם המעסיקים הגדולים במשק, ארגונים כלכליים וחברתיים – ואחרים, על מנת לעודד יצירת מסגרות תעסוקה ייעודיות לזקנים – לצד המסגרות הקודמות בהן עבדו.

התנדבות – יצירת מסגרות התנדבות לזקנים, בשיתוף עם עמותות אחרות, בתחומים מגוונים. דגש מיוחד ינתן למיסוד פעילות התנדבותית במערכת החינוך, הפורמאלי והלא פורמאלי – בגנים ובבתי הספר בכל רחבי הארץ. זאת במטרה ליצור שינוי מהותי בכמות ואיכות שעות חונכות לתלמידים ולצוות .