הידעת?

קצב הגדול של אוכלוסיית הקשישים בשנים בעשורים האחרונים היה כפול מזה של האוכלוסייה הכללית. מאז 1955 גדלה אוכלוסיית המדינה פי 4 ואילו אוכלוסיית הקשישים גדלה פי 8.
(שנתון סטטיסטי, קשישים בישראל – 2009)

חזון

עמותת והדרת - המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן (ע"ר) תפעל ליצירת שיפור מהותי במעמדם של הזקנים בחברה הישראלית.

זאת באמצעות יצירת תהליכים המאפשרים לתת ביטוי אמיתי ליכולותיהם לעשות למען עצמם ולתרום מניסיונם העשיר לטובת הכלל. קידום מעמד האדם המבוגר בחברה הישראלית, יתמך בפעילות חקיקה משמעותית ובפרויקטים ממוקדים. אלה, יסייעו לחזק וללכד אוכלוסיה זו, תוך יצירת אפשרויות להמשיך להשתלב ולתרום, בכל תחומי החיים.