הדדיות - העמותה תפעל לאפשר ולעודד את הזקנים להשתלב בחברה בפעילות כלכלית, חברתית, יצרנית והתנדבותית. במקביל תפעל העמותה לעידוד החברה על כל מרכיביה, לשילוב הזקנים בפעילויות. על בסיס הערך המוסף הממשי של הזקנים לחברה, יחול שיפור במעמדם וישתפר היחס אליהם נסיון חיים - העמותה תפעל ליצור שינוי תפיסתי והתנהגותי, שיתנו ביטוי להכרה אמיתית בערך הזקנים והנכסים ייקרי הערך שברשותם: ניסיון, ידע ויכולת להתמודד עם מצבים קשים. אופן ההתיחסות לזקנים ישמש מקור השראה ליצירת חברה בריאה וחזקה יותר, הערוכה להתמודד עם האתגרים העומדים בפניה. פוטנציאל כלכלי - במרבית מדינות העולם המערבי, מהווים הזקנים כח כלכלי משמעותי. העמותה תפעל לקידום ההכרה של היצרנים ונותני השירותים - בעצמתם הכלכלית של הזקנים בישראל. זאת, בהיותם הן צרכנים של מוצרים יחודיים, המפותחים עבורם ומותאמים לגילם - והן מסייעים כלכלית לבני משפחתם ברכישת מוצרי צריכה, נגסים אחרים, חינוך והשקעות אחרות. פוטנציאל כלכלי - במרבית מדינות העולם המערבי, מהווים הזקנים כח כלכלי משמעותי. העמותה תפעל לקידום ההכרה של היצרנים ונותני השירותים - בעצמתם הכלכלית של הזקנים בישראל. זאת, בהיותם הן צרכנים של מוצרים יחודיים, המפותחים עבורם ומותאמים לגילם - והן מסייעים כלכלית לבני משפחתם ברכישת מוצרי צריכה, נגסים אחרים, חינוך והשקעות אחרות.
'והדרת - המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן (ע"ר)', העמותה לקידום מעמד האדם המבוגר, תפעל לחיזוק והעצמה של
אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל ולשינוי עמדות החברה ויחסה אל האזרח הוותיק.